5 rzeczy, które MUSISZ wiedzieć o Spółkach Cywilnych!

Czy zakładając firmę zastanawiacie się czasem jaką formę prowadzenia działalności wybrać? Jeśli rozważacie spółkę cywilną, w tym artykule w jasny sposób wyjaśniamy jej zalety i konsekwencje takiej formy prowadzenia działalności.

Czym jest spółka cywilna?

Spółka cywilna jest specyficzną formą prowadzenia działalności, bo dotyczą jej odrębne regulacje prawa cywilnego. Przy jej zakładaniu nie ma obowiązku rejestracji w KRS. Najkrócej mówiąc, to forma działalności pozwalająca na wspólne prowadzenie biznesu dwóch lub więcej przedsiębiorców. Spółka cywilna nie ma osobowości ani zdolności prawnej, czyli nie jest firmą ani przedsiębiorstwem, ale mogą ją prowadzić zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorstwa. TAK, przedsiębiorstwa również. Dlatego, możemy spotkać się ze spółką cywilną, w której jednym a nawet wszystkimi wspólnikami są np. sp. z o.o.

Po co spółka cywilna? Plusy i minusy

Taka forma działalności została stworzona po to, by wspólnicy mogli zmaksymalizować kapitał, nie tylko gotówkowy. Im więcej osób w spółce, tym większy wkład, a za tym prawdopodobne zwiększenie zysków. Plusem są małe koszty założenia i utrzymania, ale są także konsekwencje finansowe dotyczące tej formy działalności. Wspólnicy wnoszą kapitał, pracę, umiejętności lub wiedzę, a domyślnie takie wkłady uznaje się za równowartościowe.

Minusem może być solidarna odpowiedzialność finansowa własnym majątkiem wspólników. Istotne jest, że odpowiedzialność finansowa dotyczy także współmałżonków, z wyjątkiem sytuacji, w której podpisano intercyzę. Stąd wniosek, że należy brać pod uwagę działania wspólnika, gdyż wierzyciel może żądać spłaty długu z majątku spółki lub osobistego kapitału wspólnika i jego współmałżonka.

Ponieważ spółka cywilna nie ma osobowości prawnej, nie ma też własnego mienia, a prawa i zobowiązania znajdują się na rachunku wspólników stanowiąc ich wspólny majątek. Wspólnicy są podmiotami prawa, a sama spółka jest tylko umową pomiędzy nimi.

Jak powstaje spółka cywilna?

Spółkę cywilną możecie założyć podpisując umowę pomiędzy wspólnikami. Żeby wszystko było zgodne z przepisami, wystarczy zapoznać się z paragrafami od 860 do 875 Kodeksu cywilnego. Należy ją zawrzeć w formie pisemnej dla celów, a ewentualne zmiany muszą być nanoszone w formie aneksów. Jeżeli umowa spółki przenosi własność nieruchomości, wówczas musi zostać zawarta notarialnie.

Podstawowe elementy w umowie spółki cywilnej:

 • informacja o wspólnikach – określenie stron,
 • data zawarcia umowy,
 • informacja o celu gospodarczym, który spółka ma realizować,
 • informacja o sposobie osiągnięcia wyznaczonych celów,
 • informacja o zakresie działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności,
 • informacja o wielkości wkładów własnych,
 • konieczność odprowadzenia podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 0,5%.

W umowie warto wyznaczyć wartości wkładów własnych wspólników, przy czym nie ma tu żadnych ustawowych ograniczeń. Wkład własny może mieć różną postać:

 • wkład gotówkowy,
 • własność prywatna,
 • prawo do rzeczy ruchomych i nieruchomych,
 • usługi,
 • praca na rzecz spółki.

Określenie wartości wkładów własnych w umowie jest ważne, ponieważ przepisy dotyczące spółki cywilnej nie posługują się pojęciem wartości rynkowej. Oznacza to, że w przypadku wkładów niepieniężnych, podstawę opodatkowania stanowi wartość wkładu zadeklarowana przez wspólników.

Podstawę opodatkowania stanowi wartość wkładu zadeklarowana przez wspólników.

Gdzie zarejestrować spółkę cywilną i jak jest ona opodatkowana?

Spółkę należy zarejestrować w urzędzie miasta lub gminy wypełniając formularz CEIDG-1.

Spółka cywilna może korzystać ze wszystkich form opodatkowania, a podatek od czynności cywilnoprawnych rozlicza się na druku PCC-3. Jeśli siedziba spółki cywilnej znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych zgodnie z ustawą o PCC – Dz. U. z 2015 r. poz. 626 z późniejszymi zmianami.

W trakcie prowadzenia działalności mogą pojawić się aneksy do umowy wprowadzające dodatkowy majątek. W takiej sytuacji do każdego aneksu dotyczącego zwiększenia kapitału spółki należy złożyć PCC-3, obliczyć i zapłacić podatek.

Kalkulacja podatku

Deklarację PCC-3 należy złożyć we właściwym urzędzie skarbowym w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy spółki. Wspólnicy są solidarnie zobowiązani do zapłaty podatku, chyba że podatek jest pobierany przez płatnika jeśli umowa jest podpisana notarialnie. Wówczas rejent jest płatnikiem PCC i na nim ciążą obowiązki związane z rozliczeniem podatku. Koszty wynagrodzenia notariusza z VAT odlicza się od podstawy opodatkowania.

Jeśli macie wątpliwości dotyczące tej formy działalności, chętnie odpowiemy na dalsze pytania. Jest to, jak już wspomniałem na początku specyficzna działalność, ale w niektórych przypadkach warta zastanowienia się.


Strzałka w górę