Czy założenie spółki poprzez Portal S24 jest dla wszystkich? Tak, ale…

Tym artykułem nawiązujemy do naszego cyklu informacji o Spółkach Prawa Handlowego. Tym razem poświęcimy więcej miejsca Portalowi S24.

Jak zapewne wiesz, albo właśnie się dowiedziałeś, Portal S24 korzysta z systemowo przygotowanych szablonów, z których po prostu wybierasz i zatwierdzasz dane, które wcześniej wybrałeś z listy rozwijanej. Nie ma tu miejsca na dowolne wpisanie adresu, adnotacji, (nawet jeżeli to zrobisz, Urzędnik jej nie zobaczy, więc po co ją wpisywać?), dokonania zmiany. Trzymanie się szablonu w kwestii tzw. twardych danych teleadresowych i innych administracyjnych jest bardzo pomocne, jednak w przypadku gdybyś chciał zawrzeć ze swoimi wspólnikami indywidualną umowę spółki (co oznacza pojęcie „indywidualna umowa” poniżej) przygotowany w portalu S24 szablon już tego nie umożliwia.

Co to jest umowa indywidualna – taka, w której zapisy dotyczące reprezentacji są ustanawiane dowolnie przez Właścicieli udziałów, podział zysków jest inny niż ten wynikający z liczby posiadanych udziałów lub gdy czas trwania spółki miałby być ograniczony czasowo np. do 5 -10 lat. Zakładając spółkę poprzez formularz w portalu S24 – musicie założyć ją na czas nieoznaczony. Nie ma innego wyboru, bo pole to nie podlega edycji.

Kolejnym problemem dla wspólników może być kwestia pokrycia udziałów w spółce. Korzystając z formularzy S24 udziały muszą być wniesione wyłącznie pieniężnie; nie ma mowy o wniesieniu ich w innej formie np. aportem poprzez wniesienie aktywów do spółki nowopowstającej przez spółkę będącą wspólnikiem nowego podmiotu, lub przez osobę fizyczną która zamiast gotówki chciałaby do spółki wnieść swój „know-how” lub np. ruchomość w postaci samochodu ciężarowego.

Takich spraw, które chciałbyś ustalić indywidualnie w umowie spółki może być dużo więcej, no bo co z dziedziczeniem? Co z prawem pierwokupu udziałów? Co z wprowadzeniem dodatkowego wspólnika itd.. . A co z reprezentacją? Jeżeli ma być inna niż wynikająca z KSH? Tematów, które możesz chcieć poruszyć w umowie spółki i je jasno określić może być naprawdę wiele szczególnie że umowy nie spisujesz na „czas pokoju tylko na czas wojny” jak mówi powiedzenie. Umowa ma zabezpieczyć Cię w sytuacji gdyby jednak obecny wspólnik/wspólnicy mieliby stać się tylko przykrym wspomnieniem. Decyzja należy zawsze do Ciebie, czasami tak bardzo zależy nam na czasie, że nie jest to dla nas ważne, bo przecież potem zawsze można zapisy umowy zmienić… I rzeczywiście, są takie sytuacje gdy takie działanie jest wskazane.

Jeżeli potrzebna Ci spółka „na już”, możesz przecież skorzystać z szablonu oferowanego przez Portal, zarejestrować podmiot a potem poprzez formularz KRS-Z3 zgłosić zmianę (drogą elektroniczną - oczywiście (S24) lub tradycyjnie, wysyłając formularz pocztą). Umowę możesz także zmienić korzystając z pomocy notariusza, co będzie lepszym rozwiązaniem w przypadku skomplikowanych zapisów, co do których musisz mieć pewność, że nie będą sprzeczne np. z przepisami prawa.

Jeżeli skorzystasz ze wsparcia Brokeria Company i powierzysz nam założenie spółki, zajmiemy się wszystkimi formalnościami za Ciebie! Wszystkie sprawy uzgodnisz telefonicznie, a w kwestii dokumentacji zgłoszeniowej pozostanie Ci tylko… podpis złożony (online) elektronicznie lub poprzez profil zaufany.


Strzałka w górę