CIT Estoński po nowemu od 2022 roku – Polski Ład

‘Estoński CIT’ było popularną frazą szczególnie na początku ubiegłego roku, niestety mimo wielu zabiegów marketingowych mających zainteresować przedsiębiorców tą forma opodatkowania, skutki były raczej mizerne. Dość powiedzieć, że w opublikowanej w kwietniu 2021 informacji z MF, pojawiła się liczba 337... Tyle podmiotów w Polsce zdecydowało się na przejście na „ryczałt dla spółek”.

Najwyraźniej jednak koncepcja ‘ryczałtu’ dla spółek spodobała się Ustawodawcy, bowiem postanowił dokonać zmian w strukturze przepisów, a tym samym, od stycznia 2022 roku mamy „nowy” CIT estoński.

Jeżeli pozwolicie, nie skupimy się na starych zapisach i nie będziemy ich porównywać z obecnymi... Wystarczy, że teraz jest inaczej i (chyba?) tym razem całkiem nieźle? Oceńcie sami.

Estoński CIT to forma podatku dochodowego od osób prawnych,różniąca się jednak od nich zasadniczo momentem powstania obowiązku podatkowego.

Bowiem założeniem estońskiego CIT jest brak płatności podatku tak długo, jak zysk pozostaje w Spółce i jest przeznaczony na inwestycje. Zobowiązanie podatkowe powstaje gdy udziałowiec/wspólnik zdecyduje się na wypłatę zysków -> wtedy będzie musiał zapłacić CIT.

Dla kogo Cit estoński?

 • Dla spółek z o.o.
 • Dla spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych
 • Dla prostych spółek akcyjnych

Sprawdź czy spełniasz NOWE warunki do estońskiego CIT?

 • udziałowcami Twojej Spółki są wyłącznie osoby fizyczne, a spółka nie jest udziałowcem w innych spółkach
 • mniej niż 50% przychodów w spółce to przychody pasywne (np. odsetki, należności licencyjne, gwarancje)
 • zatrudniasz co najmniej 3 osoby na umowę o pracę lub zlecenie
 • nie jesteś przedsiębiorstwem finansowym
 • nie jesteś w upadłości ani w likwidacji
 • nie połączyłeś się z innym podmiotem/nie nastąpił podział przedsiębiorstwa, nie zostało ono wniesione aportem (w ciągu ostatnich 2 lat)
 • Ustawodawca wymaga, aby podatnicy korzystający z tej formy opodatkowania nie byli zobowiązani do przygotowania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR.

Jak długo musisz rozliczać się na „Estońskim CIT”?

Minimum 4 lata, chyba że w tzw. między czasie sam zrezygnujesz lub wystąpią zdarzenia, o których mowa powyżej – czyli np. do Twojej spółki dołączy nowy wspólnik - ale będzie to inna osoba prawna, np. inna spółka z o.o., albo gdy zwolnisz pracowników, ogłosisz likwidację lub upadłość. W ten sposób utracisz prawo do korzystania z tej formy opodatkowania.

Czy wiesz że w Estońskim CIT występuję tzw. korekta wstępna?

Co to takiego? To obowiązek uiszczenia podatku od różnicy między wynikiem podatkowym, a bilansowym, który jest wykazany w księgach na koniec roku podatkowego rozliczanego „na starych zasadach”.

Co powoduje korekta wstępna? – jeżeli zdecydujesz się zrezygnować z CIT estońskiego, wcześniej niż po upływie 4 lat, będziesz musiał zapłacić podatek. Ale spokojnie będziesz miał na to ponad 3 m-ce. Korekty wstępnej nie będzie – jeżeli wytrwasz na CIT Estońskim 4 lata i więcej.

Czy zapłacisz podatek?

Tak, gdy podejmiesz decyzję np. o wypłacie zysku z firmy (dywidenda).

Czy warto wybrać CIT Estoński?

Na to pytanie musisz odpowiedzieć sobie sam, ale my pomożemy Ci przeanalizować Twój biznes pod kątem optymalnego wyboru.

Jedno jest pewne, podstawowym założeniem ryczałtu od dochodów od spółek, jest to, że do momentu podziału i przeznaczenia zysku do wypłaty (dywidenda) lub uchwały o pokryciu straty powstałej okresem opodatkowania estońskim CIT, spółka nie odprowadza podatku dochodowego.

CIT estoński może być zatem rozwiązaniem na wzrost obciążeń w zakresie składki zdrowotnej, a także na poprawę płynności finansowej Twojej firmy, szczególnie gdy masz pomysł na jej rozwój.

STAWKI CIT ESTOŃSKI VERSUS KLASYCZNY CIT

Klasyczny CIT CIT Estoński
CIT Dochód PIT Dywidenda Realne opodatkowanie CIT Dochód PIT Dywidenda Realne opodatkowanie
Mały podatnik 9% 19% 28% 10% 10% 20%
Pozostali podatnicy 19% 19% 38% 20% 5% 25%

Na co warto zwrócić uwagę?

Jeżeli podejmiesz decyzję o wypłacie zysku wspólnikom, także oni będą musieli zapłacić podatek. Jednak... będzie mógł on być pomniejszony o:

 • 90% podatku zapłaconego przez spółkę – w przypadku spółek posiadających status „małego podatnika” i spółek rozpoczynających działalność,
 • 70% podatku zapłaconego przez spółkę – w przypadku pozostałych spółek.

UWAŻAJ NA TZW. UKRYTĄ DYWIDENDĘ...

CIT Estoński (podobnie jak CIT„klasyczny”) obejmuje opodatkowanie innych kategori i dochodów m.in. tzw. ukrytych zysków.

Czy wiesz, co według Ustawodawcy może być ukrytą dywidendą? Np. świadczenia wykonane przez spółkę na rzecz tzw. podmiotów powiązanych z prawem do zysku (np. wspólników). A o jakie świadczenia chodzi? Np. pożyczkę udzieloną przez spółkę podmiotowi powiązanemu, odsetki i inne koszty związane z pożyczką udzieloną spółce przez podmiot powiązany, nadwyżkę ponad rynkową wartość transakcji (jeśli transakcje z podmiotami powiązanymi są zawierane na warunkach nierynkowych), nieodpłatne świadczenia na rzecz wspólnika (np. udostępnienie samochodu służbowego do celów prywatnych).


Strzałka w górę